Kvalifikovaná lektorka Mgr. Zdeňka Sirůčková realizuje kurz první pomoci. Seznámí Vás s první pomocí při zlomeninách, krvácení, otravách, popálení, omrznutí, úrazech ev. jiném poškození zdraví i s procvičováním v modelových situacích

Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci
pro laickou veřejnost

(vhodné zejména pro zaměstnance firem)

 

Kurzem provází kvalifikovaná lektorka

Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková

 

Kurz první pomoci

1. Úvod do tématu ,,První pomoc".

 2. První pomoc při zlomeninách, krvácení, otravách, popálení, omrznutí, úrazech,

ev. jiném poškození zdraví.

3. Základy obvazové techniky, obvazové materiály.

4. Resuscitace, praktický nácvik na resuscitačním modelu.

5. Polohování a transport raněných.

6. Procvičování modelových situací.

 

Časový limit kurzu je 4 hodiny.

Přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem.

Kurz proběhne na vašem pracovišti.